zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Rudki

 

     Administracyjnie Gmina należy do Powiatu Wrzesińskiego, granicząc z następującymi gminami: od południa – z gminami: miejsko-wiejską Żerków (powiat jarociński) i gminą wiejską Nowe Miasto nad Wartą (powiat Środa Wielkopolska) od zachodu - z gminą miejsko-wiejską Środa Wielkopolska i gminą wiejską Krzykosy (powiat Środa Wielkopolska) od północnego-zachodu – z gminą wiejską Dominowo (powiat Środa Wielkopolska) od północy – z gminą miejsko-wiejską Września od wschodu – z gminą wiejską Kołaczkowo (powiat wrzesiński). Miejscowość Rudki położona jest 5 km na wschód od Miłosławia.

- rudki_rudki.jpg

     Obszar Gminy należy do regionów: Wysoczyzna Gnieźnieńska z subregionami: Równina Średzka i Równina Wrzesińska Pradolina Warszawsko-Berlińska (Warciańsko-Odrzańska) z subregionem Odcinek Śremski. Teren Gminy położony jest w zasięgu stadiału leszczyńskiego, należącego do zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba terenu, ukształtowana w wyniku działania lądolodu i związanych z nim procesów morfotwórczych, jest słabo urozmaicona. Wysoczyzna ma charakter równiny morenowej płaskiej, miejscami falistej, łagodnie opadającej w kierunku południowym, w stronę pradoliny. Deniwelacje powierzchni terenu na ogół nie przekraczają kilku-kilkunastu metrów. W rzeźbie terenu zaznaczają się wyraźnie pagórki ozowe (ciągnące się na linii Miłosław-Nekla), krawędzie pradoliny oraz płaskie, szerokie doliny cieków: Miłosławka, Kanał Biechowski A i B, Wielki Rów. Najwyżej wzniesiony na obszarze Gminy jest szczyt pagórka ozowego (119,03 m n.p.m.), położonego na północ od wsi Rudki, natomiast najniżej położony punkt wyznacza kota wodna (66,6 m n.p.m.) na rzece Warcie przy jej wyjściu z terenu Gminy. Pradolinę od wysoczyzny oddzielają krawędzie erozyjne o wysokościach względnych rzędu 10-20 metrów. Równina morenowa jest zbudowana z osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych. W budowie powierzchniowej przeważają gliny i piaski. Tylko w dnach dolin rzecznych i obniżeń wykształciły się grunty organiczne. Na północno-wschodnich krańcach Gminy pojawiają się fragmenty zanikającego sandru czerniejewskiego, towarzyszące dolinie Wrześnicy. Występujące wyspowo fragmenty sandru mają małą miąższość (rzędu kilku-kilkunastu metrów) i zbudowane są przeważnie z piasków drobnoziarnistych. Na rejonie na wschód od Miłosławia pojawiają się fragmenty ozów. Pradolina Warciańsko-Odrzańska, z dobrze rozwiniętym systemem terasowym, wyścielona jest madami i piaskami aluwialnymi. Legenda głosi, że nazwa Rudki pochodzi od złóż rudy żelaza znajdujących się na terenie wsi. Istnieje tez drugie podanie, związane z rudowaniem drzew. W XVIII w. pojawiły się tu pierwsze gospodarstwa chłopskie tzw. odkupieńcze, czyli wykupione przez chłopów na własność. Wzmianka historyczna z 1886 r. mówi, że w Rudkach zamieszkiwało 141 osób w 16 domostwach. Ogólna powierzchnia Rudek wynosi 242,7375 ha. Szczegółowy podział gruntów przedstawia poniższa tabela

Co wyróżnia wieś Rudki ? 

Największym i najważniejszym zasobem wyróżniającym Rudki jest z pewnością kapitał społeczny, ludzki i naturalne walory krajobrazowe. Duża aktywność społeczna mieszkańców sprawia, że prace wykonywane w czynie społecznym nie są problemem. Dużym przedsięwzięciem integrującym społeczność wsi Rudki było w 1998 r. wodociągowanie wsi i telefonizacja (1993r.) – obie inwestycje powstały przy udziale samorządu terytorialnego.

W centrum wsi znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej, w którym obecnie mieści się świetlica wiejska. Budynek świetlicy w dużej mierze wymaga wewnętrznego remontu. Teren przy świetlicy mieszkańcy Rudek w ramach prac społecznych zagospodarowali. Brakuje jednak placu zabaw dla małych dzieci z odpowiednim wyposażeniem. 

- 1_rudki.jpg

Dużym atutem Rudek jest również środowisko przyrodnicze. Wieś od strony północnej i zachodniej otoczona jest lasami mieszanymi. Wokół tarasowo położone są stawy rybne, które są siedliskiem dla ptactwa wodnego: kaczka krzyżówka, czaple, żurawie, błotniak łąkowy, bekas, kszyk, remiz. 

- 2_rudki.jpg

Od północnej strony Rudek rozciąga się pasmo pagórków morenowych z najwyższym szczytem 119.03 m n.p.m. z którego można podziwiać piękną panoramę okolicy. W przyszłości planujemy budowę wieży widokowej wraz ze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą. 

- 3_rudki.jpg

W pobliżu znajduje się zameczek myśliwski tzw. Bażantarnia, obok wznosi się gościniec Darz Bór, gdzie serwowane są regionalne potrawy myśliwskie. Wielką atrakcją jest zagroda danieli. Obiekt stanowi doskonałą bazę noclegową dla turystów. 

- 4_rudki.jpg - 5_rudki.jpg

Od wielu lat w lokalnym słownictwie funkcjonują potoczne nazwy, które zostały utworzone na podstawie otaczającego środowiska przyrodniczego: „zapłocie”, „pod lasem”, „glinki”, „jarząbki”. Na terenie Gminy Miłosław (również Gminy Kołaczkowo i Pyzdry) działa Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”, która zainteresowana jest rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Rudki mieszczą się w obszarze działania LGD. Misją fundacji jest promocja turystyki przy wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych oraz produktów lokalnych. 

W centrum wsi znajduje się kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej zniszczona w czasie II wojny światowej. Odbudowana przez Antoninę i Stanisława Iglińskich jako wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót mieszkańców Rudek, wysiedlonych w czasie okupacji na Lubelszczyznę. 

- 6_rudki.jpg

Obecnie przy figurze odbywają się nabożeństwa majowe Kapliczka w lesie powstała na przełomie XIX i XX wieku przy polnej drodze z Miłosławia do Gorzyc (dawna trasa wojskowa). 

- 7_rudki.jpg- 8_rudki.jpg

Prawdopodobnie podczas I wojny światowej były tam odprawiane msze polowe dla żołnierzy. Jakie funkcje pełnią Rudki ? - funkcja mieszkaniowa, - stanowi miejsce pracy dla rodzin utrzymujących się z pracy w gospodarstwach rolnych. (produkcja zwierzęca: trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i opasowego), - wieś zaczyna w gospodarstwach indywidualnych tworzyć miejsca do różnych form wypoczynku i rekreacji (hodowla koni, trasy rajdów rowerowych, rajd samochodów terenowych, stolarstwo artystyczne, pracownia metaloplastyki, zagroda pszczelarska). 

Jak wygląda wieś? 

Gospodarstwa domowe we wsi Rudki usytuowane są głównie wzdłuż drogi powiatowej. Mieszkania stanowią w większości domy murowane otoczone przydomowymi ogródkami kwiatowymi i warzywnymi. Posesje są ogrodzone, a we wsi panuje ład i porządek. 

- 9_rudki.jpg

Jedynym środkiem komunikacji publicznej dostępnym w Rudkach jest jeden autobus PKS jadący do Wrześni – w czasie trwania nauki szkolnej.

Przez Rudki przebiega trasa rowerowa i piesza. W bliskim sąsiedztwie Rudek znajduje się również szlak rajdu samochodów terenowych. 

- 10_rudki.jpg- 11_rudki.jpg

Uczestnicy Rajdu Samochodów Terenowych – mieszkańcy Rudek

Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane ?

Mieszkańcy Rudek przywiązują duże znaczenie do wszelkich organizowanych imprez. Towarzyszy im zawsze rodzinna i miła atmosfera. Corocznie organizowane są:

- świecenie potraw wielkanocnych,

- kolędnicy,

- gwiazdory,

- dzień kobiet,

- dzień dziecka,

- kuligi w okresie zimowym,

- wiejskie dożynki

- imprezy okolicznościowe.

- 12_rudki.jpg - 13_rudki.jpg

Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży ?

Dzieci oraz młodzież mogą korzystać z placu przy świetlicy (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna). Organizowane są również turnieje tenisa stołowego. Corocznie mogą brać udział w biegach przełajowych. Wokół wsi znajdują się trasy rowerowe, z których młodzież korzysta czynnie. Organizowane są wyjazdy do Krajobrazowego Parku w Czeszewie (piknik) oraz wycieczki do Kórnika, Gołuchowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się również imprezy z okazji Dnia Dziecka, bale maskowe w karnawale.

Dzieci oraz młodzież codziennie mogą również korzystać ze świetlicy wiejskiej. Największą jednak bolączką świetlicy jest brak internetu.

- 14_rudki.jpg - 15_rudki.jpg

Menu
Gmina Miłosław,
Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie
tel.: 61 438 20 21, email: sekretariat@miloslaw.info.pl
NIP: 789-16-38-190
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x