zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Chlebowo

 

     Administracyjnie Gmina należy do Powiatu Wrzesińskiego, granicząc z następującymi gminami: od południa – z gminami: miejsko-wiejską Żerków (powiat jarociński) i gminą wiejską Nowe Miasto nad Wartą (powiat Środa Wielkopolska) od zachodu - z gminą miejsko-wiejską Środa Wielkopolska i gminą wiejską Krzykosy (powiat Środa Wielkopolska) od północnego-zachodu – z gminą wiejską Dominowo (powiat Środa Wielkopolska) od północy – z gminą miejsko-wiejską Września od wschodu – z gminą wiejską Kołaczkowo (powiat wrzesiński).

 

- 1_chlebowo.jpg

     Miejscowość Chlebowo graniczy bezpośrednio z Gminą Kołaczkowo. Obszar Gminy należy do regionów: Wysoczyzna Gnieźnieńska z subregionami: Równina Średzka i Równina Wrzesińska Pradolina Warszawsko-Berlińska (Warciańsko-Odrzańska) z subregionem Odcinek Śremski. Teren Gminy położony jest w zasięgu stadiału leszczyńskiego, należącego do zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba terenu, ukształtowana w wyniku działania lądolodu i związanych z nim procesów morfotwórczych, jest słabo urozmaicona. Wysoczyzna ma charakter równiny morenowej płaskiej, miejscami falistej, łagodnie opadającej w kierunku południowym, w stronę pradoliny. Deniwelacje powierzchni terenu na ogół nie przekraczają kilku-kilkunastu metrów. W rzeźbie terenu zaznaczają się wyraźnie pagórki ozowe (ciągnące się na linii Miłosław-Nekla), krawędzie pradoliny oraz płaskie, szerokie doliny cieków: Miłosławka, Kanał Biechowski A i B, Wielki Rów. Najwyżej wzniesiony na obszarze Gminy jest szczyt pagórka ozowego (119,03 m n.p.m.), położonego na północ od wsi Rudki, natomiast najniżej położony punkt wyznacza kota wodna (66,6 m n.p.m.) na rzece Warcie przy jej wyjściu z terenu Gminy. Pradolinę od wysoczyzny oddzielają krawędzie erozyjne o wysokościach względnych rzędu 10-20 metrów. Równina morenowa jest zbudowana z osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych. W budowie powierzchniowej przeważają gliny i piaski. Tylko w dnach dolin rzecznych i obniżeń wykształciły się grunty organiczne. Na północno-wschodnich krańcach Gminy pojawiają się fragmenty zanikającego sandru czerniejewskiego, towarzyszące dolinie Wrześnicy. Występujące wyspowo fragmenty sandru mają małą miąższość (rzędu kilku-kilkunastu metrów) i zbudowane są przeważnie z piasków drobnoziarnistych. Na rejonie na wschód od Miłosławia pojawiają się fragmenty ozów. Pradolina Warciańsko-Odrzańska, z dobrze rozwiniętym systemem terasowym, wyścielona jest madami i piaskami aluwialnymi. 

     Wzmianka historyczna na temat Chlebowa pochodzi z 1417 roku. Wieś była wówczas własnością łowczego kaliskiego Paszko Wyskota z Chrząstowa. W 1782 właścicielka wsi usunęła chłopów pańszczyźnianych i obsadziła gospodarstwa na zasadach czynszowych. W latach 80-tych XIX wieku żyło tu 401 mieszkańców ( 373 katolików, w tym 198 analfabetów i 28 ewangelików) w 30 domostwach. Wieś Chlebowo usytuowana jest wzdłuż drogi gminnej nr 401011 krzyżującej się z drogą powiatową nr 2906.

     Ogólna powierzchnia Chlebowa wynosi 446,19 ha. Szczegółowy podział gruntów przedstawia poniższa tabela

Rodzaj użytków

Powierzchnia (ha)

Użytki rolne

328,25

w tym:

grunty orne

303,20

sady

2,70

łąki

15,20

pastwiska

7,15

Pozostałe grunty

27,57

POWIERZCHNIA OGÓŁEM

355,82

 

- 2_chlebowo.jpg

Menu
Gmina Miłosław,
Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie
tel.: 61 438 20 21, email: sekretariat@miloslaw.info.pl
NIP: 789-16-38-190
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x